اره نواری تایوان

ساخت تایوان
ساخت تایوان
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
225 180 180 × 300
45° 150 130 130 × 150
60° - - -
R
KBM270M

اره نواری متفرقه

ساخت ایران
سفارش ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه هیدرولیک
با قابلیت زاویه بری
270 260 220 × 350
45° 240 220 220 × 240
60° 160 150 220 × 150
R
KB-T180M

اره نواری تایوان

ساخت تایوان
ساخت تایوان
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
180 180 125 × 180
45° 127 120 120 × 125
60° - - -
R
KB-T230M2

اره نواری تایوان

ساخت تایوان
ساخت تایوان
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
230 230 230 × 345
45° 165 165 165 × 230
60° - - -
R

اره نواری چینی

ساخت چین
ساخت چین
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
180 180 180 × 280
45° 127 120 120 × 125
60° - - -
R
KB270S

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
275 180 180 × 300
45° - - -
60° - - -
125,000,000 T
kb300ah

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
300 270 240 × 300
45° - - -
60° - - -
R

اره نواری چینی

ساخت چین
ساخت چین
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
225 180 180 × 300
45° 150 130 130 × 150
60° - - -
R
KB270AH

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
275 180 180×300
45° - - -
60° - - -
R
kb-200s

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
استاندارد ایران
200 180 180 × 200
45° - - -
60° - - -
R
KBD350AH

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری دو ستونه
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
350 350 350 × 400
45° - - -
60° - - -
R
KBD500AH

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری دو ستونه
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
500 500 500 × 550
45° - - -
60° - - -
R
kbm200m-

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
با قابلیت زاویه بری
225 200 245 × 150
45° 130 130 140 × 100
60° 90 90 110 × 90
58،500،000 T
KBD350AH.1

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
350 350 210 × 400
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KBD600AH

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری دو ستونه
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
620 620 600 × 670
45° - - -
60° - - -
R

اره نواری متفرقه

ساخت ایران
اره نواری رضا
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
180 180 125 × 180
45° 127 120 120 × 125
60° - - -
39،800،000T
KB320AH-2

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
320 300 300 × 320
45° - - -
60° - - -
R

دستگاه اره نواری بر اساس نوع و نحوه عملکرد مورد نظر شما پیدا نشد.
لطفا فیلترهای اعمال شده را مجددا بررسی کنید.

تعداد دستگاه‌های اره نواری موجود: 17